ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 68 เมตร (บ้านท่ามอญ) หมู่ที่ 4 [15 ม.ค. 2562]