ประกาศผู้มาซื้อ/ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 68 เมตร (บ้านท่ามอญ) หมู่ที่ 4 [11 ม.ค. 2562]