ประการผู้มาซื้อ/ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่ามอญ-คลองสวนหมาก หมู่ที่ 3 ตำบลไทยาวาส [8 ม.ค. 2562]