ประกาศผู้มารับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำนครชัยศรี พร้อมก่อสร้างแพริมน้ำบริเวณวัดไทยาวาส หมู่ที่ 4 [3 ก.ย. 2561]