ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำนครชัยศรี พร้อมก่อสร้างแพริมน้ำบริเวณวัดไทยาวาส หมู่ที่ 4 [23 ส.ค. 2561]