ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำนครชัยศรี พร้อมก่อสร้างแพริมน้ำบริเวณวัดไทยาวาส หมู่ที่ 4 [21 ส.ค. 2561]