ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไทยาวาส 1 ต่อจากจุดเดิม ถึงทางหลวงแผ่นดิน 3415 หมู่ที่ [17 ส.ค. 2561]