ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท้ายคุ้ง 1 (ต่อจากจุดลาดยางเดิม) หมู่ที่ 2 [14 ส.ค. 2561]