ประกาศรายชื่อผู้มารับเอกสารและผู้มายื่นเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท้ายคุ้ง 1 (ต่อจากจุดบาดยางเดิม) หมู่ที่ 2 [7 ส.ค. 2561]