ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไทยาวาส 1 ต่อจากจุดเดิม ถึงทางหลวงแผ่นดิน 3415 หมู่ที่ 4 [20 ก.ค. 2561]