ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท้ายคุ้ง 4/1 หมู่ที่ 2 ตำบลไทยาวาส [23 ก.ค. 2561]