ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท้ายคุ้ง 1(ต่อจากจุดลาดยางเดิม) หมู่ที่ 2 [25 ก.ค. 2561]