ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงกการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท้ายคุ้ง 4/1 หมู่ที่ 2 ตำบลไทยาวาส [29 มิ.ย. 2561]