ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองสวนหมาก ๒ (บ้านนายสุรเดช มั่นบุญสม) หมู่ที่ ๓ [8 มิ.ย. 2561]