ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองสวนหมาก 2 (บ้านนายสุรเดช มั่นบุญสม) หมู่ที่ 3 [28 พ.ค. 2561]