ประกาศประกวดรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าตลาด 3(เลียบหลังไฟฟ้า) หมู่ที่ 1 [21 พ.ค. 2561]