ประกาศรายชื่อผู้มารับ/ซื้อเอกสารและรายชื่อผู้มายื่นเอกสารโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าตลาด 3 (เลียบหลังการไฟฟ้า) หมู่ที่ 1 [17 พ.ค. 2561]