ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส [2 พ.ค. 2561]