ประกาศประกวดราคาจ้างก่อโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าตลาด 3(เลียบหลังไฟฟ้า) หมู่ที่ 1 [4 พ.ค. 2561]