ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสรีมเหล็ก ซอยท่าตลาด 3 (เลียบหลังไฟฟ้า) หมู่ที่ 1 [18 เม.ย. 2561]