ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส [11 เม.ย. 2561]