ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส [21 ก.พ. 2561]