ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร บริเวณศาลาประชาชมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท้ายคุ้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [14 ธ.ค. 2560]