ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลพร้อมกลบบ่อเก่าบริเวณแท็งค์น้ำตาหวิ๋น หมู่ที่ 3 [24 พ.ย. 2560]