ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร บริเวณศาลาประชาชมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท้ายคุ้ง [30 พ.ย. 2560]