ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างประประหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 [23 พ.ย. 2560]