ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายไพโรจน์ ตรีทิพากิจ หมู่ที่ 3 [24 ส.ค. 2560]