ประกาศรายชื่อผู้มารับเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายไพโรจน์ ตรีทิพากิจ หมู่ที่ 3 [21 ส.ค. 2560]