ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ไทยาวาส [10 ส.ค. 2560]