ประกาศประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายไพโรจน์ ตรีทิพากิจ หมู่ที่ 3 ตำบลไทยาวาส [7 ส.ค. 2560]