ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายไพโรจน์ ตรีทิพากิจ หมู่ที่ 3 ตำบลไทยาวาส [3 ส.ค. 2560]