ประกาศประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ไทยาวาส [24 ก.ค. 2560]