ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร่้างปรับปรุงผนังกันดิน หมู่ที่2 [17 ก.ย. 2558]