Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Feb - 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข่าวกิจกรรม :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :: ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี :: ข่าวย้อนหลัง :: ข่าว อปพร.
 
 
>> ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไทยาวาส 1 ต่อจากจุดเดิม ถึงทางหลวงแผ่นดิน 3415 หมู่ที่ 4  [ 1 ส.ค. 2561 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไทยาวาส 1 ต่อจากจุดเดิม ถึงทางหลวงแผ่นดิน 3415 หมู่ที่ 4  [ 20 ก.ค. 2561 ]  
>> ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท้ายคุ้ง 4/1 หมู่ที่ 2 ตำบลไทยาวาส  [ 23 ก.ค. 2561 ]  
>> ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท้ายคุ้ง 1(ต่อจากจุดลาดยางเดิม) หมู่ที่ 2  [ 25 ก.ค. 2561 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท้ายคุ้ง 1(ต่อจากจุดลาดยางเดิม) หมู่ที่ 2  [ 19 ก.ค. 2561 ]  
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท้ายคุ้ง 4/1 หมู่ที่ 2 ตำบลไทยาวาส  [ 9 ก.ค. 2561 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงกการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท้ายคุ้ง 4/1 หมู่ที่ 2 ตำบลไทยาวาส  [ 29 มิ.ย. 2561 ]
>> ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองสวนหมาก ๒ (บ้านนายสุรเดช มั่นบุญสม) หมู่ที่ ๓  [ 8 มิ.ย. 2561 ]
>> ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองสวนหมาก 2 (บ้านนายสุรเดช มั่นบุญสม) หมู่ที่ 3  [ 28 พ.ค. 2561 ]
>> ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 2  [ 28 พ.ค. 2561 ]
>> ประกาศประกวดรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าตลาด 3(เลียบหลังไฟฟ้า) หมู่ที่ 1  [ 21 พ.ค. 2561 ]
>> ประกาศรายชื่อผู้มารับ/ซื้อเอกสารและรายชื่อผู้มายื่นเอกสารโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าตลาด 3 (เลียบหลังการไฟฟ้า) หมู่ที่ 1  [ 17 พ.ค. 2561 ]
>> ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส  [ 2 พ.ค. 2561 ]
>> ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อและยื่นเอกสาร  [ 26 เม.ย. 2561 ]
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าตลาด 3(เลียบหลังไฟฟ้า) หมู่ที่ 1  [ 4 พ.ค. 2561 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |