Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Jun - 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข่าวกิจกรรม :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :: ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี :: ข่าวย้อนหลัง :: ข่าว อปพร.
 
 
>> ประกาศผลการเปิดซองโครงการปรับปรุงถนนสายชายแม่น้ำ หมู่ที่ 2  [ 24 ก.ค. 2558 ]
>> ประกาศผลการเปิดซองโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านตาตึ๋ง หมู่ที่ 2  [ 24 ก.ค. 2558 ]
>> ประกาศผลการการซื้อซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณบ้านนายวันชัย เจริญพร หมู่ที่ 3  [ 13 ส.ค. 2558 ]
>> ประกาศผลการการซื้อซองสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายชายแม่น้ำ หมู่ที่ 2  [ 24 ก.ค. 2558 ]
>> ประกาศผลการการซื้อซองสอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านตาตึ๋ง หมู่ที่ 2  [ 23 ก.ค. 2558 ]
>> ประกาศผลการการซื้อซองสอบราคาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเกาะพัฒนาหมู่ที่ 4  [ 1 ก.ค. 2558 ]
>> ประกาศผลการการซื้อซองสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  [ 27 ธ.ค. 2557 ]
>> ประกาศผลการการซื้อซองสอบราคาโครงการยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองลัดบ้านท่ามอญ หมู่ที่ 4  [ 27 ธ.ค. 2557 ]
>> ประกาศผลการการซื้อซองสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเข้าวัดไทยาวาส หมู่ที่ 4  [ 28 ต.ค. 2557 ]
>> โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด(cctv)พรอมติดตั้งหมู่ที่1,2และ4ตำบลไทยาวาส  [ 9 ธ.ค. 2558 ]
>> ประกาศผลเปิดซองสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด36,000บีทียู (ครั้งที่2)  [ 26 ต.ค. 2558 ]
>> ประกาศผลเปิดซองโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลประจำปีงบประมาณ 2559  [ 26 ต.ค. 2558 ]
>> ประกาศการเชิญประชาชนเข้าร่วมตรวจรับงานจ้างโครงการโครงการยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเกาะพัฒนา หมู่ที่ ๔  [ 16 ต.ค. 2558 ]
>> ประกาศสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2559  [ 8 ต.ค. 2558 ]
>> ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด36,000บีทียู (ครั้งที่ 2)  [ 8 ต.ค. 2558 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |