Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Aug - 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข่าวกิจกรรม :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :: ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี :: ข่าวย้อนหลัง :: ข่าว อปพร.
 
 
>> ประชาสัมพันธ์สอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งริมคลองขวาง-คลองหลวง หมู่ที่ 2 - หมู่ที 3  [ 11 พ.ย. 2559 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน 3 โครงการ  [ 2 พ.ย. 2559 ]
>> ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ  [ 18 ต.ค. 2559 ]
>> ประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณแท็งค์น้ำ รพ.สต.ไทยาวาส หมู่ที่ 3  [ 14 ก.ย. 2559 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางสุนันท์ ยิ้มถนอม หมู่ที่ 4  [ 18 ส.ค. 2559 ]
>> ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเชัาไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน  [ 26 ส.ค. 2559 ]
>> ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเชัาไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ  [ 26 ส.ค. 2559 ]
>> ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หอถังพร้อมบ่อบาดาลบริเวณบ้าน นางสุกัญญา พันนึก หมู่ที่ 1  [ 13 ก.ค. 2559 ]
>> ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายชายแม่น้ำ หมู่ที่ 2  [ 20 มิ.ย. 2559 ]
>> ประกาศกราตรวจรับงานจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านตาตึ๋ง หมู่ที่ 2  [ 15 ธ.ค. 2558 ]
>> ประกาศผลการเปิดซองโครงการปรับปรุงถนนสายชายแม่น้ำ หมู่ที่ 2  [ 24 ก.ค. 2558 ]
>> ประกาศผลการเปิดซองโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านตาตึ๋ง หมู่ที่ 2  [ 24 ก.ค. 2558 ]
>> ประกาศผลการการซื้อซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณบ้านนายวันชัย เจริญพร หมู่ที่ 3  [ 13 ส.ค. 2558 ]
>> ประกาศผลการการซื้อซองสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายชายแม่น้ำ หมู่ที่ 2  [ 24 ก.ค. 2558 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |