Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Feb - 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข่าวกิจกรรม :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :: ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี :: ข่าวย้อนหลัง :: ข่าว อปพร.
 
 
>> ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเชัาไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ  [ 26 ส.ค. 2559 ]
>> ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หอถังพร้อมบ่อบาดาลบริเวณบ้าน นางสุกัญญา พันนึก หมู่ที่ 1  [ 13 ก.ค. 2559 ]
>> ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [ 21 มิ.ย. 2559 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายชายแม่น้ำ หมู่ที่ 2  [ 20 มิ.ย. 2559 ]
>> ประกาศกราตรวจรับงานจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านตาตึ๋ง หมู่ที่ 2  [ 15 ธ.ค. 2558 ]
>> ประกาศผลการเปิดซองโครงการปรับปรุงถนนสายชายแม่น้ำ หมู่ที่ 2  [ 24 ก.ค. 2558 ]
>> ประกาศผลการเปิดซองโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านตาตึ๋ง หมู่ที่ 2  [ 24 ก.ค. 2558 ]
>> ประกาศผลการการซื้อซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณบ้านนายวันชัย เจริญพร หมู่ที่ 3  [ 13 ส.ค. 2558 ]
>> ประกาศผลการการซื้อซองสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายชายแม่น้ำ หมู่ที่ 2  [ 24 ก.ค. 2558 ]
>> ประกาศผลการการซื้อซองสอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านตาตึ๋ง หมู่ที่ 2  [ 23 ก.ค. 2558 ]
>> ประกาศผลการการซื้อซองสอบราคาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเกาะพัฒนาหมู่ที่ 4  [ 1 ก.ค. 2558 ]
>> ประกาศผลการการซื้อซองสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  [ 27 ธ.ค. 2557 ]
>> ประกาศผลการการซื้อซองสอบราคาโครงการยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองลัดบ้านท่ามอญ หมู่ที่ 4  [ 27 ธ.ค. 2557 ]
>> ประกาศผลการการซื้อซองสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเข้าวัดไทยาวาส หมู่ที่ 4  [ 28 ต.ค. 2557 ]
>> โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด(cctv)พรอมติดตั้งหมู่ที่1,2และ4ตำบลไทยาวาส  [ 9 ธ.ค. 2558 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |