Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sep - 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข่าวกิจกรรม :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :: ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี :: ข่าวย้อนหลัง :: ข่าว อปพร.
 
 
>> ประกาศสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2559  [ 8 ต.ค. 2558 ]
>> ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด36,000บีทียู (ครั้งที่ 2)  [ 8 ต.ค. 2558 ]
>> ประกาศผลเปิดซองสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด36,000บีทียู  [ 18 ก.ย. 2558 ]
>> ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายชายแม่น้ำ หมู่ที่2  [ 17 ก.ย. 2558 ]
>> ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร่้างปรับปรุงผนังกันดิน หมู่ที่2  [ 17 ก.ย. 2558 ]
>> ประกาศกราตรวจรับงานจ้างการก่อสร้างปรับปรุงผนังกันดิน หมู่ที่4  [ 17 ก.ย. 2558 ]
>> ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบคลองขวาง หมู่ที่ 2-3  [ 11 ก.ย. 2558 ]
>> ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด36,000บีทียู  [ 3 ก.ย. 2558 ]
>> ประกาศผลเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายวันชัย เจริญพร หมู่ที่ 3  [ 14 ส.ค. 2558 ]
>> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสเรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ  [ 13 ส.ค. 2558 ]
>> ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายวันชัย เจริญพร หมู่ที่ 3  [ 27 ก.ค. 2558 ]
>> ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายชายแม่น้ำ หมู่ท่ี 2  [ 3 ก.ค. 2558 ]
>> ประกาศสอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านตาตึ๋ง หมู่ท่ี2  [ 10 มิ.ย. 2558 ]
>> ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม  [ 14 ก.ค. 2558 ]
>> ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านตาตึ๋ง หมู่ที่ 2  [ 8 ก.ค. 2558 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |