Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Aug - 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข่าวกิจกรรม :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :: ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี :: ข่าวย้อนหลัง :: ข่าว อปพร.
 
 
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 30 ก.ย. 2562 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ ซื้อครุภัณฑ์เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 1 มิ.ย. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟเครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 1 พ.ค. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง จำนวน 6 ขวด จัดซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 30 เม.ย. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 26 เม.ย. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขงพ 470 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 18 เม.ย. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์กระจกบอร์ดประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท้ายคุ้ง จำนวน 1 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 18 เม.ย. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 18 เม.ย. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ ซื้อวัสดุอื่นๆ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 18 เม.ย. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 30 มี.ค. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทยาวาส ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 30 มี.ค. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 30 มี.ค. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ ซื้อวารสารหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 30 มี.ค. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 9 ก.พ. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ ซื้อครุภัณฑ์ (เก้าอี้สำนักงาน) (สำนักปลัด) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 20 ก.พ. 2561 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |