Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Nov - 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข่าวกิจกรรม :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :: ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี :: ข่าวย้อนหลัง :: ข่าว อปพร.
 
 
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง จัดจ้างทำป้ายไวเพื่อรับลงทะเบียนยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 8 พ.ย. 2560 ]  
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง จัดจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษ์รัชการที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 8 พ.ย. 2560 ]  
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อ ซื้อกระสอบทราย จำนวน 10,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(รอบสอง)  [ 3 พ.ย. 2560 ]  
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อ ซื้อกระสอบทราย จำนวน 10,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 30 ต.ค. 2560 ]  
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อ ซื้อดอกดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 29 ต.ค. 2560 ]  
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อ ซื้อทรายถม จำนวน 225 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 25 ต.ค. 2560 ]  
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อ ซื้อทรายถม จำนวน 200 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 18 ต.ค. 2560 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทยาวาสโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 2 ต.ค. 2560 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง จัดจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 29 ก.ย. 2560 ]
>> ประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 9 ต.ค. 2560 ]
>> ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 29 ก.ย. 2560 ]
>> ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559  [ 9 ต.ค. 2558 ]
>> ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายชายแม่น้ำ หมู่ที่ 2  [ 7 ก.ค. 2559 ]
>> ประกาศผลสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ว  [ 7 ก.ค. 2559 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(ชั้น 3) ซอยบ้านนายถนัด ชัยยะ หมู่ที่ 1  [ 16 มิ.ย. 2560 ]
1 | 2 | 3 | 4 |