Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Apr - 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข่าวกิจกรรม :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :: ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี :: ข่าวย้อนหลัง :: ข่าว อปพร.
 
 
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างฯ จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 29 ม.ค. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 29 ม.ค. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 29 ม.ค. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 29 ม.ค. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ ซื้อวัสดุประปา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 29 ม.ค. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 29 ม.ค. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 29 ม.ค. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง จ้างเหมาตรวจเช็คระยะและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม 2022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 25 ม.ค. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผจ 2212 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 22 ม.ค. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 29 ธ.ค. 2560 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 9 ก.พ. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 7 ก.พ. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 7 ก.พ. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ ซื้อวารสารหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 29 ธ.ค. 2560 ]
>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทพาสเจอร์ไรท์รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. ประจำเดือน มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 29 ธ.ค. 2560 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |