ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส การขุดดินถมดิน [28 มี.ค. 2562]