รายงานการประชุมระดับตำบลไทยาวาสเพื่อรับฟังความคิดเห็น [9 ก.พ. 2562]