การมอบประกาศนียบัตรพนักงานส่วนตำบลดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 [3 ต.ค. 2562]