ประชาสัมพันธ์การให้บริการช่วงพักเที่ยง [5 ต.ค. 2560]