ความรู้เรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) [12 ต.ค. 2561]