รายงานการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน [18 ก.ค. 2559]