อบต.ไทยาวาส นำโดยนายประสาท รับพรพระจัดกิจกรรมให้ประชาชนตำบลไทยาวาสได้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวังในวันที่ (22 มีนาคม 2560) [22 มี.ค. 2560]