ประกาศปรับลดขั้นตอนการให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ และประปาหมู่บ้าน [10 ต.ค. 2559]