ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอถังจัดเก็บขยะมูลฝอย [5 ม.ค. 2558]