Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Jun - 2002
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข่าวกิจกรรม :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :: ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี :: ข่าวย้อนหลัง :: ข่าว อปพร.
 
 
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [ 7 มิ.ย. 2562]

...อ่านต่อ>>
  ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 18 มิ.ย. 2561]

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต

...อ่านต่อ>>
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 18 มิ.ย. 2562]

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

...อ่านต่อ>>
  เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 12 มิ.ย. 2562]

เปิดรับลงทะเบียน

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท/เดือน จนครบอายุ 6 ปีบริบูรณ์

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562  ณ องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาลใกล้บ้าน ในวันและเวลาราชการ

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ [ 5 พ.ค. 2561]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยหลัก 3R [ 10 เม.ย. 2561]

...อ่านต่อ>>
  ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ๓KMProtect3_pdf [ 4 เม.ย. 2561]

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ๓KMProtect3_pdf

...อ่านต่อ>>
  ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ๒KMProtect2_pdf [ 4 เม.ย. 2561]

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ๒KMProtect2_pdf

...อ่านต่อ>>
  ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ๑KMProtect1_pdf [ 4 เม.ย. 2561]

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ๑KMProtect1_pdf

...อ่านต่อ>>
  งานสารบรรณ [ 6 มี.ค. 2561]

...อ่านต่อ>>
  คู่มือการปฏิบัติงาน อปท [ 6 มี.ค. 2561]

...อ่านต่อ>>
  การพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง07CHAPTER_2 [ 6 มี.ค. 2561]

...อ่านต่อ>>
  นักวินัยมืออาชีพ [ 6 มี.ค. 2561]

...อ่านต่อ>>
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน 2553 [ 6 มี.ค. 2561]

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน 2553

...อ่านต่อ>>
  ขั้นตอนการติดต่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 26 มี.ค. 2561]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |