Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Aug - 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข่าวกิจกรรม :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :: ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี :: ข่าวย้อนหลัง :: ข่าว อปพร.
 
 
  การกำหนดสมัยประชุสภาประจำปี2562 และสมัยแรกปีถัดไป 2563 [ 11 ก.พ. 2563]

...อ่านต่อ>>
  การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2562 [ 14 ก.พ. 2563]

...อ่านต่อ>>
  การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 29 ต.ค. 2562]

...อ่านต่อ>>
  การมอบประกาศนียบัตรพนักงานส่วนตำบลดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2562]

...อ่านต่อ>>
  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 [ 13 ก.ย. 2562]

...อ่านต่อ>>
  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 [ 14 ส.ค. 2562]

...อ่านต่อ>>
  รายงานผลการดำเนินการโครงการ มาตรฐานคุณธรรม ส่งเสริมคุณธรรม [ 30 ก.ค. 2562]

...อ่านต่อ>>
  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 [ 7 ส.ค. 2562]

...อ่านต่อ>>
  ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม [ 1 ต.ค. 2561]

...อ่านต่อ>>
  แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี 2560 - 2564 [ 18 ต.ค. 2560]

...อ่านต่อ>>
  จรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส [ 2 มี.ค. 2561]

...อ่านต่อ>>
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส [ 1 ต.ค. 2561]

...อ่านต่อ>>
  มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส [ 1 ต.ค. 2561]

...อ่านต่อ>>
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส [ 1 ต.ค. 2561]

...อ่านต่อ>>
  มาตรการเผยแพร่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส [ 1 ต.ค. 2561]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |